นโยบายธุรกิจ
นโยบาย การเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน
  1. นโยบาย การเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน
หากผลิตภัณฑ์หมดอายุ/ไม่ถูกต้อง/เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อมีการส่งมอบ
หากผลิตภัณฑ์เกิดปัญหาจากการขนส่ง

 
  1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันนับวันถัดจากที่ท่านได้รับสินค้าจากเรา พร้อมใบเสร็จ เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิต หากเกินกำหนดทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า
 
  1. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง Kerry Express สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7 วันนับวันถัดจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว(ไม่นับวันหยุด )
 
  1. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง ให้แก่ท่าน
 
  1. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากพวกเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ
 
  1. เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 10% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาลเท่านั้นโดยใบรับรองแพทย์จะต้องยืนยันว่าท่านแพ้ ผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นั้นๆ(เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิต
 
  1. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์
 
  1. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนเงินในกรณีต่อไปนี้:
-  สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก www.wouldyouloveitcosme.com
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)
- สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
- ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
- ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า(ไม่นับวันหยุด )
- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- เมื่อทางบริษัทพิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้แพ้ ผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือ มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองแพทย์

 
นโยบาย การส่งสินค้า
หลังจากที่เราได้รับการชำระเงินของท่าน ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าแก่ท่านโดยเร็ว ผ่านทางจะถูกจัดส่งโดย บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จำกัด

หลังจากทำการสั่งซื้อแล้วคุณจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ(นับวันถัดจากส่งสินค้า)ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดคือกรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรีและภายใน 2 – 5 วันทำการ(นับวันถัดจากส่งสินค้า)ในเขตพื้นที่อื่นๆ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสภาพการจราจรบางครั้งอาจเกิดความล่าช้า)

 
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เราให้คำมั่นในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เรารับรองในการปกป้องความลับของท่านและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว เราจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างเรากับท่านเท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านในระยะเวลาเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเข้าถึงเวปไซต์และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่ท่านเข้าชมเวปไซต์สถานะของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยหรือระบุตัวตนของท่าน เว้นแต่ท่านจะเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยการประกาศปรับปรุงให้ทันสมัย โดยท่านสามารถตรวจเช็คนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้เสมอจากบนเวปไซต์


 

การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

เมื่อท่านสร้างบัญชีกับเรา ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆต่อไปนี้ ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ เป็นต้น ท่านจะแจ้งข้อมูลแก่เรา ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเรา หรือส่งเข้าระบบ และข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เราสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เราจะจัดเก็บข้อมูลที่ท่านส่งมอบด้วยความสมัครใจเท่านั้นและท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในกรณีนี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางส่วน เราจะใช้ข้อมูลของท่านหรือส่งต่อแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การสอบทวนสถานการณ์ชำระเงิน การสื่อสารเพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์แก่ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อช่วยให้เราให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น การวิจัยเพื่อปรับปรุงการบริการ การสืบค้นทางอาชญากรรมที่ถูกกำหนดโดยกฎหมาย เราจะไม่นำข้อมูลของท่านไปทำการค้าข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
 

การสอบถามและการเพิกถอนความยินยอม

ท่านอาจแจ้งความประสงค์ในการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เราได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อผ่านอีเมลล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านตามที่สัญญาได้ เราขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาในกรณีที่เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือให้บริการแก่ท่านอันได้เกิดจากการเพิกถอนความยินยอม หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว